Best View in Explorer 9+, Firefox 4+, Chrome 10+ or Opera 11+;
Download the new version and install:
فراخوانی ...
درباره ما چاپ RSS
 • درباره ما درباره ما
  سه‌شنبه 25 بهمن 1390 ساعت 14:00

  سایتی که بنام عملیات روانی راه اندازی شده است بدلیل حساسیت موضوع عملیات روانی بوده و استفاده فراوان کشورها بخصوص استکبار جهانی و صهیونیزم بین المللی از این حربه در اجرای سناریوی استسمار فرانفر و به زیر سلطه کشیدن جهان سوم به ویژه کشورهای مسلمان و از طرفی خلأ منابع و پژوهش و تحقیق در این خصوص در کشور؛ ما را برآن داشت که دست به چنین اقداماتی زده و با جمع آوری منابع و موضوعات مرتبط با موضوع از منابع داخلی و خارجی در جهت شناسایی دکترین، اهداف، سیاسته

  سایتی که بنام عملیات روانی راه اندازی شده است بدلیل حساسیت موضوع عملیات روانی بوده و استفاده فراوان کشورها بخصوص استکبار جهانی و صهیونیزم بین المللی از این حربه در اجرای سناریوی استسمار فرانفر و به زیر سلطه کشیدن جهان سوم به ویژه کشورهای مسلمان و از طرفی خلأ منابع و پژوهش و تحقیق در این خصوص در کشور؛ ما را برآن داشت که دست به چنین اقداماتی زده و با جمع آوری منابع و موضوعات مرتبط با موضوع از منابع داخلی و خارجی در جهت شناسایی دکترین، اهداف، سیاستها، استراتژی، تاکتیک و تکنیکهای عملیات روانی گامهایی را بر داریم.

  البته هنوز در ابتدای راه هستیم که انشاءا... این حرکت، باعث توجه ویژه اندیشمندان، محققان میهن اسلامی شده و نسبت به نقد، بررسی و تولید علم در این خصوص اقدام نموده و باعث غنی شدن این منبع گردد.
  لازم به یادآری هست که مجموعه متولی این سایت در این مسیراقداماتی را به انجام رسانده و من بعد نیز به این حرکت شتاب خواهد داد از آن جمله می توانیم به انتشار فصلنامه عملیات روانی، کتابهای مرتبط با عملیات روانی و تبلیغات، ترجمه مقالات مرتبط از منابع خارجی در بیش از 70 موضوع با بیش از 2000 صفحه اشاره نمائیم. که انشاءا ... جهت استفاده کاربران محترم در همین سایت قابل استفاده خواهد بود.

  مدیریت عملیات روانی  صفحات داخلی
  نام منبع: عملیات روانی
  شماره مطلب: 18481
  دفعات دیده شده: 7129 | آخرین مشاهده: 18 ساعت پیش