Best View in Explorer 9+, Firefox 4+, Chrome 10+ or Opera 11+;
Download the new version and install:
فراخوانی ...
ساخت ایران تانک پل گذار صراط قادر است یک پل ۲۴ متری را در عرض ۴ دقیقه نصب کند. چاپ RSS
 • ساخت ایران تانک پل گذار صراط قادر است یک پل ۲۴ متری را در عرض ۴ دقیقه نصب کند. ساخت ایران تانک پل گذار صراط قادر است یک پل ۲۴ متری را در عرض ۴ دقیقه نصب کند.
  یکشنبه 27 خرداد 1397 ساعت 14:58

  به گزارش خبرنگار دفاعی خودروهای زرهی پل گذار از جمله تجهزیات مورد نیاز یگان های زرهی برای عبور تانک و نفربر از کانال ها و شیارهایی است که معمو لا در زمین نبرد یا به صورت طبیعی وجود دارند یا به صورت مصنوعی توسط دشمن برای جلوگیری از پیشروی

  به گزارش خبرنگار دفاعی خودروهای زرهی پل گذار از جمله تجهزیات مورد نیاز یگان های زرهی برای عبور تانک و نفربر از کانال ها و شیارهایی است که معمو لا در زمین نبرد یا به صورت طبیعی وجود دارند یا به صورت مصنوعی توسط دشمن برای جلوگیری از پیشروی طرف مقابل بوجود می آیند.

  بر همین اساس و با توجه به نیاز چنین تجهیزاتی از سوی یگان های زرهی نیروهای مسلح، متخصصان صنایع دفاعی جمهوری اسلامی، دست بکار طراحی و تولید چنین خورویی شدند که در نهابت منجر به تولید تانک پل گذار صراط شد.

  تانک پل گذار صراط بر اساس شاسی تانک تی-72 ساخته شده و مجهز به یک پل 24 متری برای انتقال سریع و قابل اعتماد وسایل نقلیه سنگین و زرهی و تجهیزات نظامی  از کانال هایی با حداکثر عرض 23 متراست.

  عرض این پل 5/5 متر و ظرفیت بارگیری آن 60 تن است و از آلیاژ آلومینیوم ساخته شده است که مونتاژ و جداسازی قطعات آن به صورت هیدرولیکی انجام می شود.

  حداکثر زمان لازم برای نصب این پل 6 دقیقه است و تعداد خدمه این تانک 2 نفر است. 


  تانک پل گذار صراط

  تانک پل گذار صراط
  منبع: تسنیم  خبر
  شماره مطلب: 24644
  دفعات دیده شده: 262 | آخرین مشاهده: 3 روز پیش